Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz
Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 13.9 milyon nüfus ve yaklaşık 3.8 milyon potansiyel müşterisi ile de piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden Aksa Doğal Gaz, devam eden yaklaşık 411 milyon TL tutarındaki 2016 yatırım bütçesiyle, doğrudan yatırım miktarı cari değerleri ile toplam 1,7 milyar TL seviyesini aşacaktır. Bu yatırımlar ile; 2015 yılsonu itibariyle yatırımı tamamlanarak hizmet sunumuna başlanmış olan 17.495 km uzunluğundaki dağıtım şebekesi ise 2016 yılsonunda 21.000 km seviyesine ulaşacaktır.

Aksa Doğal Gaz, genişleyen dağıtım bölgleri ve yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığı aboneleri ile enerji alanında ülke ekonomisine 50 Milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamış; yarattığı istihdamın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak 15.000 vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunmuştur.

Tarihçe
Tarihçe

Aksa Doğal Gaz; doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazın ekonomik bir alternatif olarak; kentleşme ile artan hava kirliliğine karşı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha yoğun kullanılmaya başlanması ile birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe güçlü bir şekilde var olmak ve hizmet sunabilmek için bir çatı şirketi olarak 2003 yılında kurulmuştur.

İlk olarak Balıkesir bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerine başlayan ve halen; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans hakkı kazandığı ve devraldığı toplam 19 bölgedeki bağlı şirketleri ve 2,2 milyon abonesi ile, doğal gaz dağıtım faaliyetlerine devam eden Aksa Doğal Gaz; lisans kapsamındaki 28 ilin sınırları içerisinde yer alan 24 il merkezi ile 106 ilçe ve beldede yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirerek kendi alanında Türkiye’nin en geniş coğrafi dağıtım bölgesine hizmet vermektedir.
DEVAMI