×
Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz
Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 9.8 milyon nüfus ve yaklaşık 2.8 milyon potansiyel müşterisi ile de piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden Aksa Doğal Gaz, devam eden 200 milyon TL tutarındaki 2015 yatırım bütçesiyle, toplam doğrudan yatırım miktarını 1,7 milyar TL seviyesine taşımış; 2014 yıl sonu itibariyle toplam şebeke büyüklüğünü 16.000 km’ye ulaştırmıştır.

Aksa Doğal gaz, yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığı aboneleri ile enerji alanında ülke ekonomisine 40 Milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamış; yarattığı istihdamın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak 15.000 vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunmuştur.

Tarihçe
Tarihçe

Aksa Doğal Gaz; doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazın ekonomik bir alternatif olarak; kentleşme ile artan hava kirliliğine karşı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha yoğun kullanılmaya başlanması ile birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe güçlü bir şekilde var olmak ve hizmet sunabilmek için bir çatı şirketi olarak 2003 yılında kurulmuştur.

İlk olarak Balıkesir bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerine başlayan ve halen; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans hakkı kazandığı ve devraldığı toplam 20 bölgedeki bağlı şirketleriyle, doğal gaz dağıtım faaliyetlerine devam eden Aksa Doğal Gaz; 2.000.000’a yaklaşan abonesiyle ve lisans kapsamında yer alan 24 il, 52 ilçe ve 44 belde ile kendi alanında Türkiye’nin en geniş coğrafi dağıtım bölgesine hizmet vermektedir.
DEVAMI