Hakkımızda

AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
Doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazın ekonomik bir alternatif olarak, kentleşmeyle artan hava kirliliğine karşı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha yoğun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe güçlü bir şekilde var olmak ve hizmet sunabilmek için 2002 yılında bir çatı şirketi olarak faaliyete başladık. Bulunduğumuz hemen her bölgede hızla yatırımlarımızı gerçekleştiriyor; tüketiciye doğal gaz konforunu kaliteli bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı bir ilke olarak benimsiyoruz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans hakkı kazandığımız ve devraldığımız toplam 21 bölgedeki şirketlerimizle, 31 ilin sınırları içerisinde yer alan 27 il merkezi ile 135 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım faaliyetlerine devam ediyoruz. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla toplam şebeke büyüklüğümüzü 21.000 kilometrenin, abone sayımızı 2,1 milyonun üzerine taşıdık ve 7,6 milyar metreküp gaz dağıtımı sağladık.

Aksa Doğalgaz olarak, 2016 yılında Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal doğal gaz şebeke uzunluğunun %18’ini oluşturuyoruz ve Türkiye’de dağıtılan tüm doğal gazın %16’sı dağıtım şebekelerimiz üzerinden gerçekleştiriliyor. Ulaştığımız bu büyükle Türkiye doğalgaz dağıtım sektörünün en büyük özel şirket unvanıyla; Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasında ilk elli kuruluş arasında yer alıyoruz.

Dağıtım yaptığımız bölgelerdeki 14,8 milyon nüfus ve yaklaşık 4,2 milyon potansiyel müşterimizle piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Devam eden yaklaşık 505 milyon TL tutarındaki 2017 yatırımlarımızla birlikte 2016 yılsonu itibariyle tamamlanarak hizmet sunmaya başlayan 21.000 km uzunluğundaki dağıtım şebekemiz 2017 yılsonunda 25.000 km’ye ulaşacak.

Kuruluşumuzdan bugüne, yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığımız abonelerimizle ülke ekonomisine 50 milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamanın gururunu yaşıyor; yarattığımız istihdamın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak 15 bin vatandaşımıza daha iyi iş imkanı sunuyoruz.

Dağıtım yatırımlarımız sonucunda gerçekleşen sektörel ek büyüklükle oluşturduğumuz, 2016 yılsonu itibariyle 17,9 milyar TL’ değerindeki doğal gaz dönüşüm piyasasının yaklaşık olarak 12,1 milyar TL’si fiili olarak gerçekleşti. Doğal gazın ulaştığı bölgelerde, enerji çeşitliliğine getirdiğimiz avantajla birlikte sanayi yatırımlarının hızlanması ve buna bağlı olarak istihdamın artması da sağladığımız katkılar arasında.

Aksa Doğalgaz olarak, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz her alanda ve bölgede; alanımızdaki tecrübemizle vizyonumuzu genişletmeyi, büyümeyi ve ülke ekonomisine katkımızı artırmayı kaçınılmaz bir görev olarak kabul ediyoruz.