Kalite, ISG ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ
Müşteri odaklılık ilkemizle, uygun teknolojileri mühendislik disiplinine uygun şekilde kullanarak, müşterilerimize sürekli ve güvenilir gaz arzı sağlıyoruz.

Tüm paydaşlarımızın beklentilerine duyarlı olarak, yasal sorumluluklarımızı yerine getiriyor; hizmette kaliteyi sürekli gelişime açık tutarak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.

Sürdürülebilir gelişme için ihtiyaçları (eğitim, insan ve diğer) doğru belirleyerek toplam kalite felsefesine uygun olarak sürekliliğini sağlıyoruz.

Temasta olduğumuz paydaşlarımızla dürüst, şeffaf, etik, anlaşılır ve sürdürülebilir bilgi alışverişinde bulunarak, karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürekliliği olan bir ilişki kuruyoruz.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Aksa Doğalgaz olarak, insanı en değerli varlığımız kabul ediyor; faaliyetlerimiz içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine birinci önceliği veriyoruz.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan faaliyetlerin her kademesinde iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturarak yönetmek, tüm çalışan ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak yöneticilerimizin sorumluluğunda olmakla birlikte; tüm çalışanlarımızdan oluşturulan OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine uygun hareket ederek, sistem ve yasal gerekler dahilinde, olası tehlikeleri belirlemeleri, risk değerlendirmelerine katkı sağlamaları ve gerekli tedbirlere uygun şekilde operasyonlarını güvenli olarak yürütmeleri konusunda tavizsiz uyum bekliyoruz. Bu beklenti, Aksa Doğalgaz projelerinde görev alan taşeron ve tedarikçilerimizi de kapsıyor.

Sürekli gelişimi, tüm faaliyetlerinde değişmez hedef kabul eden bir şirket olarak, tüm kazaların önlenebilir olduğuna ve sıfır kaza hedefine bu sayede ulaşacağına inanıyor ve tüm faaliyetlerimizi bu hedef doğrultusunda yönetiyoruz.

Aksa Doğalgaz olarak, faaliyet alanımız içerisinde tabi olduğumuz tüm yasal gereklere uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi ve etik değerlere uygun davranmayı ilke ediniyor; eğitim programları aracılığıyla, şirket ve taşeron çalışanlarımıza, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırmayı, ilgili taraflarına (Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb.) verilen eğitimlerle kişisel farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz.

Sosyal olaylara karşı sorumluluklarımızı tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak yerine getirmeyi, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimine katkı sağlayarak yaşanabilir ve güvenli bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Aksa Doğalgaz olarak hedefimiz; faaliyetlerimizdeki çevresel etkilerimizi güvenli bir şekilde minimize ederek tüm paydaşlarımızla uyumlu bir iş birliği içerisinde olmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak.

Bu doğrultuda ilgili çevre mevzuatlarının gereklerine uygun, ISO 14001 çevre ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri dahilinde sürekli gelişmeyi hedef alarak, çevreye ve yaşam kalitesine artı değer katıyoruz.

Doğal kaynakları verimli şekilde kullanarak atıkları minimuma indirme ve kirliliği kaynağında önleme hedefimiz kapsamında, yüklenici firmaların faaliyetlerinden kaynaklanan olası çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak için çalışıyoruz.

Gerekli gördüğümüz tüm paydaşlarımıza eğitim ve uygulamalar konusunda destek vererek gelişmeyi ve sürekliliği etkin kılıyoruz.