Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz
Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 13.9 milyon nüfus ve yaklaşık 3.8 milyon potansiyel müşterisi ile de piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden Aksa Doğal Gaz, devam eden yaklaşık 411 milyon TL tutarındaki 2016 yatırım bütçesiyle, doğrudan yatırım miktarı cari değerleri ile toplam 1,7 milyar TL seviyesini aşacaktır. Bu yatırımlar ile; 2015 yılsonu itibariyle yatırımı tamamlanarak hizmet sunumuna başlanmış olan 17.495 km uzunluğundaki dağıtım şebekesi ise 2016 yılsonunda 21.000 km seviyesine ulaşacaktır.

Aksa Doğal Gaz, genişleyen dağıtım bölgleri ve yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığı aboneleri ile enerji alanında ülke ekonomisine 50 Milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamış; yarattığı istihdamın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak 15.000 vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunmuştur.

Tarihçe
Tarihçe

Aksa Doğalgaz; doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazın ekonomik bir alternatif olarak; kentleşme ile artan hava kirliliğine karşı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha yoğun kullanılmaya başlanması ile birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe güçlü bir şekilde var olmak ve hizmet sunabilmek için bir çatı şirketi olarak 2002 yılında kurulmuş ve faaliyette bulunduğu hemen her bölgede hızla yatırımlara başlamış, tüketiciye doğal gaz konforunu kaliteli bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı bir ilke olarak benimsemiştir.

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 13 milyon nüfus ve yaklaşık 3.8 milyon potansiyel müşterisi ile piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden Aksa Doğal Gaz’ın, devam eden yaklaşık 450 milyon TL tutarındaki 2017 yatırım bütçesiyle, toplam yatırım değeri 2,8 milyar TL seviyesini aşacak ve bu yatırımlar ile 2017 yıl sonunda dağıtım şebekesi 25.000 km seviyesine ulaşacaktır.
DEVAMI