İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Seçme ve Yerleştirme
Stratejik Planlama ve uzun dönemli hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz potansiyel adayları grubumuza çekmek, seçim sürecini fırsat eşitliği doğrultusunda ve herhangi bir ayrımcılık yapmadan; pozisyonunun gerektirdiği tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirerek, bir sistem dahilinde profesyonelce geliştirmek ve yönetmek temel amacımızdır.

Yapılan başvurular insan kaynakları departmanı tarafından yetkinlik bazlı olarak değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ön değerlendirmeye alınan adayların, ikinci aşamada ilgili birim yöneticileri tarafından teknik yeterlilikleri değerlendirilir ve müşteri odaklı düşünen, öğrenmeye ve değişime açık, çok kültürlü ortamlara uyumlu, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmalarına uyumlu adaylar arasından seçim yapılır. Değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylardan, düşünülen posizyon için başvurusunun geçerliliği konusunda teyit alınır ve adaya iş hakkında kısa bir ön bilgilendirme yapılarak iş teklifinde bulunulur ve teklifi kabul eden aday işe başlatılır.

Eğitim ve Geliştirme
Çalışanlarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve birikimle yetkin biçimde donanmış, geleceğe şimdiden hazır ve çağının ötesinde değerler üreten bir altyapıya ulaşmalarını hedefleyen; değişim ve gelişmelere proaktif biçimde adaptasyon sağlayarak kendilerine ve kuruluşlarına katkı sağlayabilecekleri eğitimlerle çalışanlarımızı desteklemek kurumsal vizyonumuzun bir gereğidir.

Personelimiz, göreve başladıkları tarihten itibaren planlı ve sürekli eğitimlerle desteklemektedir. Eğitim süreci ilk olarak, kişinin kişisel niteliklerine uygun bir eğitim programı, kuruluşa ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyulabilecek konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen Oryantasyon Programı ile başlar.

Bu program dahilinde,
Çalışma süresince, görevinin gerektirdiği yetkinlikleri, bireysel anlamda gelişimini sağlayan ve kariyer planına uygun eğitimlere devamı sağlanır. Personelimizin kariyer planlaması dahilinde katıldığı eğitimler ile bir üst pozisyona yükselme koşullarına sahip olanlara ve görev değişikliği nedeniyle yeni görev üstlenen personelimize, verimli olmaları için öncelik verilmektedir.

Eğitimlerimiz konularına göre;
Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıca, her yıl bütçe çerçevesinde belirlenen sayıda çalışan/yöneticiye işbirliği yapılan üniversitelerin MBA programına katılım olanağı sağlanmaktadır.

Performans Yönetimi
AKSA Doğal Gaz bünyesinde tüm şirketlerimizin belirlenen stratejiler ve konulan yüksek standartlı hedeflere ulaşımını sağlamak amacıyla, gerek kurumsal gerek bireysel çaba ve başarıları "Performans Değerlendirme " sistemi ile izlenmekte ve ölçümlenmektedir. Performans değerlendirmeleri yıllık bazda yapılmakta olup, her yıl yüksek performans gösteren çalışanlarımız ödüllendirilmektedir.

Ücret Politikası
Aksa Doğal Gaz Grubu, ücret politikasını oluşturmakta ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundururken, grup içinde adil ve sektörde rekabetçidir. Ücret skalası ve artışlarını belirlerken, insan kaynaklarının pazar araştırmaları, performans değerlendirme sonuçları ve iş analiz yönetmlerinden faydalanır. Çalışanlar performanslarına göre ödüllendirilerek, motivasyonları yüksek tutmaya çalışılır.