Şirket Hakkında

KAZANCI HOLDİNG
Temelleri 1950’li yıllarda atılan Kazancı Holding, yarım asrı aşan yolculuğunda her zaman müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak; enerji santralleri kurulumu ve işletimi, jeneratör üretimi ve satışı, doğal gaz ve elektrik dağıtımı ve satışı ile enerji sektörünün dikey entegrasyona sahip lider firmalarından biri olmuştur. Enerji, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımları, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Holding bünyesinde bulunan şirketler, kendi alanlarında göstermiş oldukları başarılar ile sektörlerinde öncü firmalar olarak tanınmaktadırlar. Aksa markası ile sektörlerinde yer alan firmalardan;

Aksa Jeneratör, Türkiye jeneratör pazarının lideri olup, 100’ü aşkın ülkeye yaptığı jeneratör ihracatı ile Türkiye’nin en büyük ihracatçı firmalarındandır. Üretimini Türkiye, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji, Türkiye’de ve yurt dışında kurduğu ve işlettiği linyit, doğal gaz, fuel oil, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri ile global bir enerji şirketidir.

Aksa Servis ve Kiralama, kiralama ve satış sonrası hizmetler veren çeyrek asırlık bir firmadır. 7/24 hizmet anlayışı, periyodik bakım ve yedek parça imkânları ile müşterileri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır. Kiralama hizmeti ile dönemsel enerji ihtiyaçlarını karşılamakta ve Türkiye’de gerçekleştirilen büyük organizasyonların enerji temininin sorunsuz gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Aksa Doğalgaz, 20 lisanslı dağıtım bölgesindeki 25 il ve 129 ilçedeki operasyonları ile Türkiye’de en geniş coğrafyada doğal gaz dağıtım hizmeti vermektedir.

Aksa Tarım, 2004 yılından bu yana tarım sektörüne getirdiği kurumsal yapısı ile dış mekân süs bitkiciliği, fidancılık besicilik ve süt sığırcılığı alanlarında sektöre yön veren firmalar arasında yerini almıştır. Samsun ve Tekirdağ’da yer alan 2 çiftliğinde Avrupa Birliği standartlarında faaliyet göstermektedir.

Kazancı Holding, Antalya Göynük’te yer alan 5 yıldızlı Mirada Del Mar Otel ile yaz ve kongre turizmine hizmet verirken, Erciyes Dağı’ndaki 4 yıldızlı Mirada Del Lago ve 3 yıldızlı Mirada Del Monte ile kış turizminde hizmet vermektedir.

AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
Aksa Doğalgaz; doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazın ekonomik bir alternatif olarak; kentleşme ile artan hava kirliliğine karşı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha yoğun kullanılmaya başlanması ile birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe güçlü bir şekilde var olmak ve hizmet sunabilmek için bir çatı şirketi olarak 2002 yılında kurulmuş ve faaliyette bulunduğu hemen her bölgede hızla yatırımlara başlamış, tüketiciye doğal gaz konforunu kaliteli bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı bir ilke olarak benimsemiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans hakkı kazandığı ve devraldığı toplam 20 Lisans Bölgesindeki bağlı şirketleriyle, 29 ilin sınırları içerisinde yer alan 25 il merkezi ile 129 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım faaliyetlerine devam eden Aksa Doğal Gaz; gerçekleştirdiği 2,4 Milyar TL değerindeki yatırımları ile toplam şebeke büyüklüğünü 21.000 kilometrenin, abone sayısını 2.2 Milyonun üzerine taşımış ve 2016 yılında 8,2 Milyar Metreküp gaz dağıtımı gerçekleştirmiştir. 2016 yılında Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal doğal gaz şebeke uzunluğunun %18’ini Aksa Doğalgaz şebekesinin oluşturduğu dağıtım sektöründe; Türkiye’de dağıtılan tüm doğal gazın %16’sı Aksa Doğalgaz dağıtım şebekesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aksa Doğalgaz bu büyüklüğü ile Doğalgaz Dağıtım Sektöründeki en büyük özel şirket haline gelmiş; Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasında ise ilk elli kuruluş arasına yerleşmiştir.

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 13 milyon nüfus ve yaklaşık 3.8 milyon potansiyel müşterisi ile piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden Aksa Doğal Gaz’ın, devam eden yaklaşık 450 milyon TL tutarındaki 2017 yatırım bütçesiyle, toplam yatırım değeri 2,8 milyar TL seviyesini aşacak ve bu yatırımlar ile 2017 yıl sonunda dağıtım şebekesi 25.000 km seviyesine ulaşacaktır.

Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgeleri ve yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığı aboneleri ile enerji alanında ülke ekonomisine 17 Milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamış; yarattığı istihdamın yanı sıra, doğrudan ve dolaylı olarak 15.000 vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunmuştur. Ayrıca; dağıtım yatırımlarının neticesinde oluşan sektörel ek büyüklükle, 2016 yıl sonu itibariyle 16.4 Milyar TL’lik bir doğal gaz dönüşüm piyasası oluşturmuş; bunun da yaklaşık olarak 12.4 Milyar TL’si fiili olarak gerçekleşmiştir. Doğal gazın ulaştığı bölgelerde, enerji çeşitliliğine getirdiği avantajla birlikte sanayi yatırımlarının hızlanması ve buna bağlı olarak istihdamın artması da sağladığı bir diğer katkıdır.

Aksa Doğal Gaz faaliyetlerini sürdürdüğü her alanda ve bölgede; alanındaki tecrübesiyle vizyonunu genişletmeyi, büyümeyi ve ülke ekonomisine katkısını arttırmayı kaçınılmaz bir görev olarak kabul etmektedir.


MİSYONUMUZ
Aksa Doğalgaz:
• Lisans sahibi olduğu dağıtım bölgelerindeki abonelerine çevreci, temiz ve konforlu bir yakıt olan doğalgazın arzını güvenli, ekonomik ve kesintisiz olarak sağlar.
• Kaliteli hizmet anlayışıyla, teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayarak, müşterilerinde güven oluşturur.
• Kazancı Holding’in itici gücü; öncü ve köklü bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübesiyle kentleşme hızına bağlı olarak büyür ve verimli işletmecilik anlayışı ile kârlılığını artırır.
• Bilgi ve birikimiyle sektöre yön veren, ekip ruhuna inanan, genç-dinamik ve yaratıcı çalışanlarının gelişimi için kaynak ayırır ve onlara şirketin değerli bir parçası olduğunu hissettirir.
• Hem ana faaliyetleri hem de sosyal sorumluluk bilinci ile çevreyi ve doğal kaynakları korur, etik değerlere önem verir, toplumsal sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunur.


VİZYONUMUZ
• Türkiye doğalgaz sektöründeki lider şirket konumunu sürdürmek,
• Ulusal sektör stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesinde aktif rol oynamak, sektörün gelişim ve işleyişine destek olmak,
• Bilgi birikimi ve tecrübesini uluslararası projelere taşımak.


KALİTE POLİTİKAMIZ
Müşteri odaklılık ilkesiyle, uygun teknolojileri mühendislik disiplinine uygun şekilde kullanarak, müşterilerine sürekli ve güvenilir gaz arzı sağlamak,

Tüm paydaşlarının beklentilerine duyarlı olarak, yasal sorumluluklarını yerine getirmek ve hizmette kaliteyi sürekli gelişime açık tutarak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,

Sürdürülebilir gelişme için ihtiyaçları (eğitim, insan ve diğer) doğru belirlemek ve toplam kalite felsefesine uygun olarak sürekliliğini sağlamak,

Temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir bilgi alış verişinde bulunarak, karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürekliliği olan bir ilişki kurmaktır.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Faaliyetlerimizdeki çevresel etkilerimizi güvenli bir şekilde minimize ederek tüm paydaşlarımızla uyumlu bir işbirliği içerisinde olmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak.

İlgili çevre mevzuatlarının gereklerine uygun, ISO 14001 çevre ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri dahilinde sürekli gelişmeyi hedef alarak, çevreye ve yaşam kalitesine artı değer katmak.

Doğal kaynakları verimli şekilde kullanarak, atıkları minimuma indirmek ve kirliliği kaynağında önlemek.

Yüklenici firmaların faaliyetlerinden kaynaklanan olası çevre etkenlerini kontrol altında tutmak.

Gerekli gördüğü tüm paydaşlarına eğitim ve uygulamalar konusunda destek vererek gelişmeyi ve sürekliliği etkin kılmaktır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
AKSA Doğalgaz insanı en değerli varlığı kabul ederek, faaliyetleri içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine birinci önceliği vermektedir.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan faaliyetlerin her kademesinde iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturarak yönetmek, tüm çalışan ve paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, yöneticilerimizin sorumluluğunda olup, tüm çalışanlarımızdan; oluşturulan OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine uygun hareket ederek, sistem ve yasal gerekler dahilinde, olası tehlikeleri belirlemek, riskleri değerlendirmelere katkı sağlamak ve gerekli tedbirlere uygun şekilde operasyonlarını güvenli olarak yürütmek konusunda tavizsiz uyum beklenir.

Bu beklenti AKSA projelerinde görev alan taşeron ve tedarikçilerimizi de kapsamaktadır.

Sürekli gelişimi, tüm faaliyetlerinde değişmez hedef kabul eden AKSA Doğalgaz, tüm kazaların önlenebilir olduğuna ve sıfır kaza hedefine bu sayade ulaşacağına inanmakta ve tüm faaliyetlerini bu hedef doğrultusunda yönetmektedir.

AKSA Doğalgaz faaliyet alanı içerisinde tabi olduğu tüm yasal gereklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve etik değerlere uygun davranmayı ilke edinmiştir.

AKSA Doğalgaz, Eğitim programları aracılığıyla, şirket ve taşeron çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırmayı, ilgili taraflarına (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri vd.) verdiği eğitimlerle kişisel farkındalıklarını artırmayı amaçlar.

Sosyal olaylara karşı sorumluluklarını tüm paydaşlarıyla birlikte çalışarak yerine getirmeyi, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimine katkı sağlayarak yaşanabilir, güvenli bir çevre oluşturmayı hedefler.