Tarihçe

Aksa Doğalgaz; doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğal gazın ekonomik bir alternatif olarak; kentleşme ile artan hava kirliliğine karşı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha yoğun kullanılmaya başlanması ile birlikte, doğal gaz dağıtım sektöründe güçlü bir şekilde var olmak ve hizmet sunabilmek için bir çatı şirketi olarak 2002 yılında kurulmuş ve faaliyette bulunduğu hemen her bölgede hızla yatırımlara başlamış, tüketiciye doğal gaz konforunu kaliteli bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı bir ilke olarak benimsemiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans hakkı kazandığı ve devraldığı toplam 20 Lisans Bölgesindeki bağlı şirketleriyle, 29 ilin sınırları içerisinde yer alan 25 il merkezi ile 129 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım faaliyetlerine devam eden Aksa Doğal Gaz; gerçekleştirdiği 2,4 Milyar TL değerindeki yatırımları ile toplam şebeke büyüklüğünü 21.000 kilometrenin, abone sayısını 2.2 Milyonun üzerine taşımış ve 2016 yılında 8,2 Milyar Metreküp gaz dağıtımı gerçekleştirmiştir. 2016 yılında Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal doğal gaz şebeke uzunluğunun %18’ini Aksa Doğalgaz şebekesinin oluşturduğu dağıtım sektöründe; Türkiye’de dağıtılan tüm doğal gazın %16’sı Aksa Doğalgaz dağıtım şebekesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aksa Doğalgaz bu büyüklüğü ile Doğalgaz Dağıtım Sektöründeki en büyük özel şirket haline gelmiş; Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasında ise ilk elli kuruluş arasına yerleşmiştir.

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 13 milyon nüfus ve yaklaşık 3.8 milyon potansiyel müşterisi ile piyasada etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden Aksa Doğal Gaz’ın, devam eden yaklaşık 450 milyon TL tutarındaki 2017 yatırım bütçesiyle, toplam yatırım değeri 2,8 milyar TL seviyesini aşacak ve bu yatırımlar ile 2017 yıl sonunda dağıtım şebekesi 25.000 km seviyesine ulaşacaktır.

Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgeleri ve yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığı aboneleri ile enerji alanında ülke ekonomisine 17 Milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamış; yarattığı istihdamın yanı sıra, doğrudan ve dolaylı olarak 15.000 vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunmuştur. Ayrıca; dağıtım yatırımlarının neticesinde oluşan sektörel ek büyüklükle, 2016 yıl sonu itibariyle 16.4 Milyar TL’lik bir doğal gaz dönüşüm piyasası oluşturmuş; bunun da yaklaşık olarak 12.4 Milyar TL’si fiili olarak gerçekleşmiştir. Doğal gazın ulaştığı bölgelerde, enerji çeşitliliğine getirdiği avantajla birlikte sanayi yatırımlarının hızlanması ve buna bağlı olarak istihdamın artması da sağladığı bir diğer katkıdır.

Aksa Doğal Gaz faaliyetlerini sürdürdüğü her alanda ve bölgede; alanındaki tecrübesiyle vizyonunu genişletmeyi, büyümeyi ve ülke ekonomisine katkısını arttırmayı kaçınılmaz bir görev olarak kabul etmektedir.