Duyurular

Hasan KERASTACI — Haymak Isı Mühendislik Firmasının Yetkisinin İptal Edilmesi Hakkında

Trabzon-Rize bölgemizde faaliyet gösteren Hasan KERASTACI — Haymak Isı Mühendislik firmasının doğal gaz piyasasındaki usulsüz faaliyetleri EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafınfan incelenmiş olup 9.05.2019 tarihinden itibaren firmanın iç tesisat ve servis hatları sertifikasının iptal edilmesine karar verilmiştir.

EK: EPDK karar dokümanı