Konut

Nasıl Abone Olabilirim?

Doğal Gaza abone olmak oldukça kolaydır. Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse veya binanızın önünde servis kutusu varsa;

1. ABONELİK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINI HAZIRLAYIN
BİREYSEL:
 • Abone Bağlantı İşlemi Bilgi Beyan Formu,
 • Tapu sahibinin Nüfus cüzdanının ibrazı (üzerinde TC Kimlik No bulunmalıdır.) Yabancı uyruklu ise; Pasaport/Mavi Kart/Geçici Barınma Kartı,
 • Tapu Fotokopisi (Mal Sahipliği Belgesi),
 • Vekâletname (Tapu sahibi dışında birinin abonelik için gelmesi durumunda istenir.),
 • Yönetim Karar Defteri Fotokopisi (8 daire üstü veya 2000 m2 üstü yerleşim yerlerinde yapılan ilk abonelikte talep edilmelidir.)
MERKEZİ
Merkezi Sistem aboneliği için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
 • Yönetim Karar Defteri Fotokopisi (Doğalgaza geçiş ve sözleşme imzalama yetkisine ilişkin karar),
 • 8 daire altı 2000 m2 üstü için kat maliklerinin imzaladığı dilekçe,
 • Vergi Numarası beyanı.

Üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda yukarıda belirtilen evraklara ek olarak noter onaylı (vekâlet tam olmalı ya da doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için ) vekâletnamenin fotokopisi
2. ABONELİK BAŞVURUSUNDA BULUNUN VE BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPIN

Abone Bağlantı Bedeli
Doğal gaz dağıtım şirketinin en geniş kapsamlı doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir. Bu bedel bağlantı anlaşması sürecinde bir defaya mahsus olarak tahsil edilir ve her abonelik, benzeri olmayan bir abone referans numarası ile kaydedilir.

Bireysel ve merkezî kullanımlarda 2024 yılı için belirlenen Abone Bağlantı Bedeli:

* Merkezi sistem ısınmaya geçmek için tüm dairelerin Bağlantı bedelinin ödenmesi gerekir.

3. SERTİFİKALI FİRMANIZI SEÇİN VE BİNA İÇİ TESİSATINIZI YAPTIRIN
İç Tesisat Firma Seçimi ve Gaz Tesisatının Yaptırılması
DAĞITIM ŞİRKETİ; kendisine başvuran firmalar içinden, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından oluşturulan mevzuatta belirtilen koşulları taşıyanlara ilgili mevzuat uyarınca sertifika verir.
Aboneler, sertifikası bulunan firmalarla görüşüp, kendilerine en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMİ SÖZLEŞME yapmak zorundadırlar. Sertifikası bulunmayan ve yetkisi devam etmeyen firmaların iç tesisat yapmaları mevzuat hükümleri uyarınca yasaktır.
Sertifikalı iç tesisat firmasıyla yapacağınız sözleşmeni asgari hükümlerini içeren örnek sözleşmeye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Doğal Gaz Proje, İç Tesisat Yapım, Bakım ve Onarım Sözleşmesi Asgari Şartları İçeren Örneği

Bu Sertifikalı Firma
 • Sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile başlayan Doğal Gaz sigorta poliçesini yaptıracak, (Poliçe 3 (Üç) nüsha halinde düzenlenecek olup, bir nüshası abonede saklanacak, ikinci nüshası Proje Dosyasına eklenecek, üçüncü nüshası da sertifikalı firmada kalacaktır.)
  Sertifikalı iç tesisat firması tarafından yaptırılacak asgari hükümleri içeren sigorta poliçesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
  Doğal Gaz Proje, İç Tesisat Yapım, Bakım Ve Onarım Paket Sigorta Poliçesinde Asgari Bulunması Gereken Bilgiler
 • Doğal gaz tesisatına ait projeyi “TS7363 ve Dağıtım Şirketi Teknik Esaslarına” uygun olarak hazırlayıp, Dağıtım Şirketi‘ ne onaylatacak,
 • Yüklenici, doğal gaz tesisatını “Dağıtım Şirketi tarafından onaylanmış projeye, TS7363 ve Dağıtım Şirketi Teknik Esaslarına” uygun olarak tamamlayarak, sızdırmazlık testlerini yapacak,
 • Projede bulunan doğal gaz yakıcı cihazların iç tesisat ile bağlantısını yapacak,
 • Dağıtım Şirketi’nden tesisat kontrol randevusu alacak,
 • Asgari olarak tesisatın yapılmasında yetkili mühendisi, tesisatı yapan usta/ustaları, kullandığı malzeme, tesisatın basınç sınıf bilgilerinin yer aldığı teknik raporu hazırlaması ve tesisata gaz verilmeden öncesinde müşterisine teslim edecek,
 • Randevu gün ve saatinde adreste bulunacak,
 • Dağıtım Şirketi’nden tesisat kontrol uygunluğu alacaktır.

Tesisatçı firma seçilirken firmanın Doğal Gaz Dağıtım Şirketi’nden İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika sahibi olması ve sertifika hükümlüklerine uygun olarak yetkisinin devam etmesi gereklidir.
Sertifika sahibi firmalara https://www.aksadogalgaz.com.tr/Musteri-Hizmetleri/Abonelik-Islemleri/Sertifikali-Firmalar linkinden Dağıtım Şirketinizi seçerek, ulaşabilirsiniz.
4. DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI HAZIRLAYIN
 • Sözleşme yapılacak yere ait abone numarası,
 • Sözleşme yapacak kişinin Nüfus cüzdanının ibrazı (üzerinde TC Kimlik No bulunmayan nüfus cüzdanları yerine, T.C. Kimlik No. yer alan başka bir kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir)
 • Sözleşme işlemi bilgi beyan formu (başvuru işlemi sırasında dağıtım şirketinde doldurulacaktır)
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda yukarıda belirtilen evraklara ek olarak noter onaylı (vekâlet tam olmalı ya da doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için ) vekâletnamenin fotokopisi,
Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
 • Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin yetki verdiğini gösteren noter onaylı karar defterinin fotokopisi,
 • Yönetime ait vergi numarası
Yabancı Uyruklu Müşteriler Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi Evrakları :
 • Pasaport/Mavi Kart/Geçici Barınma Kartı Kontrolü (Bu Belgenin Geçerli Olduğu Bölge Kontrol Edilmelidir.)
 • Oturma İzin Belgesi (İlçe Emniyet Yabancılar Şube Müdürlüğü veya İlçe Emniyet Yabancılar Büro Amirliği’nden)
 • Abone Adına Sözleşme İmzalama İşlemi için Gelen 3. Kişiden Alınacak Vekâletname
5. DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMENİZİ İMZALAYIN
 • Tesisat tamamlandıktan sonra, gaz kullanım sözleşmesi için hazırladığınız evraklarla birlikte doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi'ni imzalar ve Güvence Bedeli'ni yatırır. Bu sözleşme, dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılır.Doğalgaz Dağıtım Şirketi ile yapacağınız Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi örneğine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
  Doğal Gaz Abonelik (Konut) Sözleşmesi Özel Şartlar
  Genel Şartlar
  Not: Sayaç montajı, Doğal Gaz Sözleşmesi imzalanıp, Güvence Bedeli yatırıldıktan sonra yapılır.
  EPDK Tarafından 2024 yılı için belirlenen Güvence Bedeli Damga Vergisi Hariç
  (Tesisat projesinin onayından sonra, dairede oturacak kişi tarafından ödenen ve sözleşme feshedilirken geri alınabilen depozito bedeli)
  Tutar
Kombi2087 TL
Kombi + Ocak0 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına)1835 TL
Ocak126 TL
Ocak + Şofben378 TL
Soba1835 TL
Soba + Ocak + Şofben0 TL
Şofben252 TL

Merkezi Sistemlerde, (BBS: Bağımsız Birim Sayısı) 200 m2'ye kadar olan kapalı alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 m2 için ek olarak 1 BBS hesaplanır.
6. GAZ AÇMA
Abonelik sözleşmesi yaptıktan sonra tesisatçı firmanızın dağıtım şirketinden gaz açma randevusu almasını talep ediniz. Dağıtım şirketi yetkilisinin tesisatınıza onay ve tarafınıza uygunluk belgesi vermesinin ardından, cihazlar yetkili servislerce (cihazın kullanımıyla ilgili bilgiler size servis personelince aktarılır) devreye alınmalıdır. Bu amaçla en yakın yetkili servisi aramalı ve randevu talep etmelisiniz. Yetkili servis dışındaki devreye almalarda, cihazın garanti kapsamı dışına çıkacağı unutmamalısınız.
Tesisata Gaz Verilmesi
Aboneler tesisatçı firma kanalıyla DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN gaz açma randevusu almalıdır. Gerek emniyet ve garanti açısından, gerekse mevzuatta öngörülen bir zorunluluk olarak gaz açma esnasında; DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ personeli, tesisatçı firma yetkilisi ve cihazın yetkili servis personeli hazır bulunmalıdır.

NOT: Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;
Bulunduğunuz sokağın DAĞITIM ŞİRKETİNİN yatırım planına dahil edilip edilmediğini BÖLGE Müşteri Hizmetlerine telefonla veya şahsen başvurarak öğrenebilir, yatırım planına dahil edilmişse yukarıda belirtilen evraklarla başvurarak abone olabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin davranış alışkanlıkları analiz edilmekte ve bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsellik Çerezleri
Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.

Tercihlerinizi Özelleştirin