Konut Dışı

Nasıl Abone Olabilirim?

Doğal Gaza abone olmak oldukça kolaydır. Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse veya binanızın önünde servis kutusu varsa;

1. KONUT DIŞI ABONELİK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINI HAZIRLAYIN
TİCARİ İŞLETME:
 • Abone bağlantı işlemi bilgi beyan formu,
 • Abone yabancı uyruklu ise; Yabancı Kimlik Numarası,
 • Tapu Fotokopisi (Mal Sahipliği Belgesi),
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Beyan),
 • İmza Sirküleri,
 • Yetki Belgesi,
 • Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Belgesi,
 • Şirket Yetkilisi değil ise Vekâletname.
2. KONUT DIŞI ABONELİK BAŞVURUSUNDA BULUNUN VE BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPIN
 • Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve Bağlantı Anlaşması yapılır.

Abone Bağlantı Bedeli
Konut dışı kullanıma yönelik aboneliklerde bağlantı; abone tarafından, seçeceği sertifika sahibi firmalara (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalardır ve bu firmaların listesine http://www.epdk.gov.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/sertifikalar linkinden ulaşılabilir.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır.
Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak olan bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)
Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 1457 TL’dir, ilave her metre için 9 TL eklenir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş yapım ve hizmet sertifikalı firmalara yaptırmak istemesi durumunda takip edilecek iş akışı için Dağıtım Şirketinden daha ayrıntılı bilgi alınabilir.

Konut harici doğal gaz bağlantı sözleşme işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

2023 yılı için belirlenen Abone Bağlantı Bedeli:
200 m2'a kadar 2135 TL + %20 KDV = 2562 TL + Damga Vergisi,
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1857 TL + %20 KDV = 2228,4 TL + Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır.

3. SERTİFİKALI FİRMANIZI SEÇİN VE BİNA İÇİ TESİSATINIZI YAPTIRIN
İç Tesisat Firma Seçimi ve Gaz Tesisatının Yaptırılması
DAĞITIM ŞİRKETİ; kendisine başvuran firmalar içinden, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından oluşturulan mevzuatta belirtilen koşulları taşıyanlara ilgili mevzuat uyarınca sertifika verir.
Aboneler, sertifikası bulunan firmalarla görüşüp, kendilerine en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMİ SÖZLEŞME yapmak zorundadırlar. Sertifikası bulunmayan ve yetkisi devam etmeyen firmaların iç tesisat yapmaları mevzuat hükümleri uyarınca yasaktır.
Sertifikalı iç tesisat firmasıyla yapacağınız sözleşmeni asgari hükümlerini içeren örnek sözleşmeye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Doğal Gaz Proje, İç Tesisat Yapım, Bakım ve Onarım Sözleşmesi Asgari Şartları İçeren Örneği

Bu Sertifikalı Firma
 • Sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile başlayan Doğal Gaz sigorta poliçesini yaptıracak, (Poliçe 3 (Üç) nüsha halinde düzenlenecek olup, bir nüshası abonede saklanacak, ikinci nüshası Proje Dosyasına eklenecek, üçüncü nüshası da sertifikalı firmada kalacaktır.)
  Sertifikalı iç tesisat firması tarafından yaptırılacak asgari hükümleri içeren sigorta poliçesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
  Doğal Gaz Proje, İç Tesisat Yapım, Bakım Ve Onarım Paket Sigorta Poliçesinde Asgari Bulunması Gereken Bilgiler
 • Doğal gaz tesisatına ait projeyi “TS7363 ve Dağıtım Şirketi Teknik Esaslarına” uygun olarak hazırlayıp, Dağıtım Şirketi‘ ne onaylatacak,
 • Yüklenici, doğal gaz tesisatını “Dağıtım Şirketi tarafından onaylanmış projeye, TS7363 ve Dağıtım Şirketi Teknik Esaslarına” uygun olarak tamamlayarak, sızdırmazlık testlerini yapacak,
 • Projede bulunan doğal gaz yakıcı cihazların iç tesisat ile bağlantısını yapacak,
 • Dağıtım Şirketi’nden tesisat kontrol randevusu alacak,
 • Asgari olarak tesisatın yapılmasında yetkili mühendisi, tesisatı yapan usta/ustaları, kullandığı malzeme, tesisatın basınç sınıf bilgilerinin yer aldığı teknik raporu hazırlaması ve tesisata gaz verilmeden öncesinde müşterisine teslim edecek,
 • Randevu gün ve saatinde adreste bulunacak,
 • Dağıtım Şirketi’nden tesisat kontrol uygunluğu alacaktır.

Tesisatçı firma seçilirken firmanın Doğal Gaz Dağıtım Şirketi’nden İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika sahibi olması ve sertifika hükümlüklerine uygun olarak yetkisinin devam etmesi gereklidir.
Sertifika sahibi firmalara https://www.aksadogalgaz.com.tr/Musteri-Hizmetleri/Abonelik-Islemleri/Sertifikali-Firmalar linkinden Dağıtım Şirketinizi seçerek, ulaşabilirsiniz.
4. DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI HAZIRLAYIN
 • Sözleşme yapılacak yere ait abone numarası,
 • İmza sirküsü
 • Sözleşme Yapacak kişi ya da işletme adına ve sözleşme yapılacak adrese ait Kira sözleşmesi (kiracılar için)
 • Vergi Levhası veya Yoklama Fişi (adres tutmuyor ıse İşyeri Açma Ruhsatı )
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmalıdır.)
5. DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMENİZİ İMZALAYIN
 • Tesisat tamamlandıktan sonra, gaz kullanım sözleşmesi için hazırladığınız evraklarla birlikte doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi'ni imzalar ve Güvence Bedeli'ni yatırır. Bu sözleşme, dairede ve/veya işletmede gazı kullanacak kişi tarafından yapılır.

  NOT:
  Sayaç montajı, Doğal Gaz Sözleşmesi imzalanıp, Güvence Bedeli yatırıldıktan sonra yapılır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.