Sözleşme Fesih İşlemleri

Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler
Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya noter onaylı vekâletnameyle yetkilendirilen kişi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;
- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Üzerinde. TC. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları yerine, T.C. kimlik numarası yer alan başka bir kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Konut Harici Olan Yerler İçin;
- Yetki belgesi
- İmza sirküleri
- Kimlik fotokopisi
- Kaşe
- Vergi levhası fotokopisi

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;
- IBAN numaralı banka hesabınıza havale edilmesini tercih edebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.