İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Seçme ve Yerleştirme
Stratejik planlama ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz potansiyel adayları şirketimize çekmek, seçim sürecini fırsat eşitliği doğrultusunda ve herhangi bir ayrımcılık yapmadan; pozisyonunun gerektirdiği tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirerek, bir sistem dahilinde profesyonelce geliştirmek ve yönetmek Aksa Doğalgaz olarak temel hedefimiz. Yapılan başvurular İnsan Kaynakları Departmanı’mız tarafından yetkinlik bazlı olarak değerlendiriliyor. Departman tarafından ön değerlendirmeye alınan adayların, ikinci aşamada ilgili birim yöneticileri tarafından teknik yeterlilikleri değerlendiriliyor ve müşteri odaklı düşünen, öğrenmeye ve değişime açık, çok kültürlü ortamlara uyumlu, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmalarına uyumlu adaylar arasından seçim yapılıyor. Değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylardan, düşünülen pozisyon için başvurusunun geçerliliği konusunda teyit alınıyor; adaya iş hakkında kısa bir ön bilgilendirme yapılarak iş teklifinde bulunuluyor ve teklifi kabul eden aday işe başlatılıyor.

Eğitim ve Geliştirme
Çalışanlarını çağın gerektirdiği bilgi ve birikimle yetkin biçimde donatarak geleceğe şimdiden hazır ve çağının ötesinde değerler üreten bir altyapıya ulaşmalarını hedeflemek; değişim ve gelişmelere proaktif biçimde adaptasyon sağlayarak kendilerine ve kuruluşlarına katkı sağlayabilecekleri eğitimlerle desteklemek Aksa Doğalgaz olarak kurumsal vizyonumuzun bir gereği. Şirketimizin organizasyon olarak sürekli gelişme ve öğrenme kültürünün herkesçe benimsendiği yapısını korumak amacıyla; çalışanlara hedeflerini, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli öğrenme, eğitim ve gelişim olanakları sunuyoruz.

Her personelimizi göreve başladığı tarihten itibaren planlı ve sürekli eğitimlerle destekliyoruz. Eğitim süreci ilk olarak, kişinin kişisel niteliklerine uygun bir eğitim programı, kuruluşa ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyabileceği konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen Oryantasyon Programı ile başlıyor. Bu program dahilinde çalışanlara; topluluk ve şirket tanıtımı, politika, vizyon, misyon ve hedeflerine, insan kaynakları uygulamalarına, fonksiyon ve pozisyona yönelik birimlere yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler yapılıyor. Çalışanlara, çalışma sürelerince, görevlerinin gerektirdiği yetkinlikleri, bireysel anlamda gelişimlerini sağlayan ve kariyer planlarına uygun eğitimler verilmeye devam ediyor. Personelin kariyer planlaması dahilinde katıldığı eğitimlerle bir üst pozisyona yükselme koşullarına sahip olanlara ve görev değişikliği nedeniyle yeni görev üstlenen çalışanlara, verimli olmaları için öncelik veriliyor. Aksa Doğalgaz bünyesinde aşağıda yer alan kategorilerde eğitimler veriliyor:
İşbaşı Eğitimleri,
Şirket İçi Kariyer Eğitimleri,
Şirket Dışı Eğitimler,
İnternet/Portal Üzerinden Alınan Eğitimler.
Bu eğitimlerle, çalışanların sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmelerini amaçlıyoruz.

Performans Yönetimi
Aksa Doğalgaz bünyesindeki tüm şirketlerin belirlenen stratejiler ve konulan yüksek standartlı hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla, çalışanlarımızın gerek kurumsal gerek bireysel çaba ve başarıları “Performans Değerlendirme” sistemiyle izleniyor ve ölçümleniyor. Performans değerlendirmeleri yıllık bazda yapılıyor ve her yıl yüksek performans gösteren çalışanlar ödüllendiriliyor.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.