Şirket Yönetimi

ÇAĞDAŞ ADIBELLİ
Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
ÇAĞDAŞ ADIBELLİ

Konya Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunu olan Çağdaş Adıbelli, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Doğal Gaz Boru Hatları Ölçümleri üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Adıbelli, 2004 - 2007 yılları arasında Kaplan Harita A.Ş.’de üç yıl Saha Mühendisi ve Şantiye Şefi görevlerinde çalışmıştır. 2007 yılında Aksa Tokat - Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Harita ve CBS Şefi, 2010 - 2016 yılları arasında Yapım - İşletme Şefi olarak görev yapan Adıbelli, 2016-2018 yılları arasında ise İşletme Müdürü görevini yürüttü. Adıbelli, 2019 yılı itibarıyla Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

DOĞAN GÜRLER
Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
DOĞAN GÜRLER

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Doğan Gürler, profesyonel iş hayatına 2004 yılında Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.’de (ENVY) Kontrol Mühendisi olarak başladı. Şirketin İzmir, Manisa ve Aksaray Doğal Gaz Şehir Dağıtımı Fizibilite projelerinde Saha Mühendisi, İzmit Kentsel Yeniden Yapılandırma TERRA-1 projesinde NDT Uzmanı, Çatalca-Sivas-Düzce Doğal Gaz Şehir Dağıtımı projelerinde ise Kontrol Mühendisi ve NDT Uzmanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Aksa Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bünyesinde Yapım İşletme Şefi olarak göreve başlayan Gürler, 2008 yılından itibaren Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Yapım-İşletme Şefi ve Bölge Müdürü V. görevlerini yürüttükten sonra, 2013 yılında Şirket Müdürü görevine atanmıştır.

ENDER ONUR
Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
ENDER ONUR

Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği bölümü mezunu olan Ender Onur, iş hayatına 1999 yılında Eskişehir şehir içi doğal gaz dağıtım projesinde başladı. 2005 yılına kadar çeşitli şantiyelerde görev alan Onur, 2005 yılında Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Harita Mühendisi olarak göreve başladı ve Karadeniz Ereğli Şube Müdürü olarak görevine devam etti. Onur, 2019 yılı itibarıyla Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

EROL YAVUZ
Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
EROL YAVUZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu olan Erol Yavuz, sonrasında İktisat üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yavuz, 2001-2006 yılları arasında Katre Mühendislik Ltd. Şti.’de altı yıl Makina Mühendisi olarak çalışmıştır. 2007 yılında Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de sırasıyla Tesisat Kontrol Şefi, İşletme Şefi ve Şube Şefi olarak görev yapan Yavuz, 2016-2018 yılları arasında Rize İşletme Müdürü görevini yürüttü. Yavuz, 2019 yılı itibarıyla Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

EVREN KARYAĞDI
Aksa Ağrı Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
EVREN KARYAĞDI

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine bölümü mezunu olan Evren Karyağdı, 2006 yılında Sivas'ta Ünsallar Doğalgaz firmasında Proje Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de, Siirt ilinde Yapım Mühendisi olarak görev yaptı. 2015 yılından beri Siirt İşletme Müdürü olarak çalışmaya devam eden Karyağdı, 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla Aksa Ağrı Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’de Şirket Müdürü görevini sürdürüyor.

EVREN TEPELİOĞLU
Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
EVREN TEPELİOĞLU

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Evren Tepelioğlu, profesyonel iş hayatına 2005 yılında Uşak Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de İç tesisat mühendisi olarak başladı. 2007 Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bolu İşletmesinde Yapım İşletme Mühendisi olarak göreve başlayan Tepelioğlu, 2009 yılından itibaren Bolu İşletme Müdürü olarak, 2021 yılında Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş. işletmesinde Şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

FERHAT ÖZTÜRK
Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
FERHAT ÖZTÜRK

İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümün mezunu Ferhat Öztürk, 1997 - 1999 yılları arasında Adapazarı doğal gaz projesinde Harita Mühendisi, 2000 - 2002 yılları arasında Irak’ta yol altyapı - üstyapı ve benzeri görevlerde Harita Şefi, 2002 - 2003 yıllarında Ürdün Amman içme suyu projesinde Harita Şefi olarak görev yaptı. Öztürk, 2004 yılından itibaren Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Şirket Müdürü olarak çalışmaktadır.

GÜNGÖR ATEŞ
Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
GÜNGÖR ATEŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Güngör Ateş, profesyonel iş hayatına 1990 yılında İlkel Pano firmasında Fabrika Müdürü olarak başladı. Ateş, İGDAŞ’ta sırasıyla Saha Şefi, Mukavele Kesin Hesap Sorumlusu ve Saha Şefi görevlerinde çalışmıştır. 2004 yılında katıldığı Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Bölge Müdürü olarak görev yapan Ateş, bu görevini yürütürken ilave olarak 2005 - 2006 yılları arasında Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Vekaleten Bölge Müdürü, 2006 - 2008 yılları arasında Aksa Mustafakemalpaşa, Susurluk, Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’de Bölge Müdürü görevine başlayan Ateş, bu görevini yürütürken 2008 - 2009 yılları arasında Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Vekaleten Bölge Müdürü olarak çalışmış; 2008 - 2019 yılları arasında Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’de Bölge Müdürü olarak görev almıştır. Ateş, 2019 yılı itibarıyla Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Şirket Müdürü olarak çalışmaktadır.

HİKMET TURAN GÜLER
Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
HİKMET TURAN GÜLER

İBRAHİM BAŞARAN
Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
İBRAHİM BAŞARAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olan İbrahim Başaran, 1995 - 2006 yılları arasında özel sektörde ısıtma, soğutma mekanik tesisat ve doğal gaz dönüşüm projelerinde Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren Aksa Doğalgaz grup şirketlerinde değişik birimlerde Şef ve Müdür Yardımcısı olarak görev almış, Ekim 2009 tarihinden itibaren de Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. şirketinde Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır.

MEHMET SALİH AYAYDIN
Aksa Trabzon Rize Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
MEHMET SALİH AYAYDIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ayaydın, iş hayatına 1993 yılında Hasdemir İnşaat’ta Saha Şefi olarak başladı. 1997 – 2006 yılları arasında İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ)’de Mühendis olarak çalıştı. 2006 - 2007 yılları arasında Aksa Balıkesir Doğalgaz’da Yapım İşletme Şefliği görevini sürdürürken, aynı tarihlerde Aksa Çanakkale Doğalgaz’da vekaleten İşletme Müdürü olarak çalıştı. 2007-2012 yılları arasında Aksa Karadeniz Doğalgaz ve Aksa Gümüşhane-Bayburt Doğalgaz’da Bölge Müdürü görevini yürüttü. 2012 - 2013 yılları arasında Aksa Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Şirket Müdürü olarak çalışan Ayaydın, 2013 yılından itibaren Aksa Karadeniz Doğalgaz’da Şirket Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

METİN CEYHAN
Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
METİN CEYHAN

Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu olan Metin Ceyhan, iş hayatına 1993 yılında Ankara’da ÇKS Doğalgaz ’da Mühendis olarak başlamıştır. İzmit Doğal Gaz Dağıtım projesi İZGAZ’da 1996 yılında İşletme Mühendisi, 1998’de İşletme Baş Mühendisi, 1998 -2005 yılları arasında İşletme Müdürü olarak görev yapan Ceyhan, 2005 yılında Aksa Düzce-Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de çalışmaya başladı. 2006 - 2008 yılları arasında Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de İşletme Müdürü olarak görev yapan Ceyhan, 2008 - 2019 yılları arasında Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’de (Hatay - Osmaniye) Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. Ceyhan, 2019 yılı itibarıyla Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

MUHAMMED NEZİH URAL
Aksa Şanlıurfa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
MUHAMMED NEZİH URAL

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Nezih Ural, profesyonel iş hayatına, 2005 - 2006 yılları arasında Artem Enerji Ltd. Şti.’de, doğal gaz ve ısıtma tesisatları taahhüt işlerinde çalışarak başlamıştır. 2006 - 2007 yılları arasında Samsun Kazan Sanayi firmasında, Doğal Gaz Kazanları Projelendirilmesi ve Saha Mühendisi görevini üstlenen Ural, daha sonra 2007 yılında Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de çalışmaya başladı. Ural sırasıyla, İç Tesisat Mühendisi, İç Tesisat Şefi ve Yapım İşletme Şefi görevlerini yürüttükten sonra; Temmuz 2016’dan bu yana Şirket Müdürü görevini sürdürmektedir.

MUSTAFA KARABACAK
Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
MUSTAFA KARABACAK

Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Mustafa Karabacak, Yedek Subaylık döneminde Tuzla Jeep Fabrikası’nda Kalite Kontrol konusunda çalışmalar yaptı. Karabacak, ardından sırasıyla Atilla Doğan A.Ş.’de çeşitli endüstriyel tesislerin yapımında Saha Mühendisi ve Şantiye Şefi, MVM İnşaat firmasında Teknik Müdür ve Çolakoğlu İnşaat firmasında endüstriyel tesisler ve boru hatları yapımında Şantiye Şefi olarak çalıştı. 2004 yılında Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Bölge Müdürü olarak çalışmaya başlayan Karabacak, halen Aksa Tokat Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır.

RESUL KORKMAZ
Aksa Elazığ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
RESUL KORKMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Resul Korkmaz, 2005 -2006 yıllarında doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren Öniz İnşaat San.Tic.A.Ş.’de Proje Mühendisi olarak görev yaptı. Ardından A.C Grup’ta Proje ve Kontrol Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Korkmaz, 2007 yılında Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş’de Tesisat Kontrol Mühendisi olarak görev aldı. Korkmaz, 2008 yılında Aksa Tokat - Amasya bölgesinde Tokat Şube Şefi ve daha sonra Tokat İl Müdürü görevini 2017 yılına kadar sürdürmüştür. Ardından Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş’de Şirket Müdürü görevine atanan Korkmaz, görevini halen sürdürmektedir. Korkmaz aynı zamanda Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’nde Mekatronik Yüksek Lisans yapmakta ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir.

SERDAR DELİBALTA
Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
SERDAR DELİBALTA

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği bölümü mezunu olan Serdar Delibalta, 1994 - 1997 yılları arasında GAP projesine bağlı 1. Kısım Toplulaştırma projesinde üç yıl Sorumlu Mühendis olarak çalışmıştır. Ardından çeşitli işlerde Proje Şefi olarak çalışan Delibalta, 2004 yılında Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de CBS Şefi olarak göreve başladı. Üç yıllık bu görevin ardından 2007 yılında Aksa Mustafakemalpaşa Karacabey Susurluk Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Müdür Yardımcısı görev yapan Delibalta, 2008 yılında aynı bölgede Bölge Müdürü görevine atandı. 2012 yılından itibaren mevcut görevinin yanı sıra Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Bölge Müdürü olarak atanan Delibalta, 2019 yılı itibarıyla Bandırma-Ovagaz-Gemlik Bölgelerinden Sorumlu Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

SERTAÇ URAZ
Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
SERTAÇ URAZ

Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Sertaç URAZ, çalışma hayatına 2004 yılında Kent Mühendislik firmasında Doğal Gaz Boru Hattı Projelendirme Şefi olarak başladı. 2006 - 2009 yılları arasında doğal gaz tesisat sektöründe Makine Mühendisi ve Firma Sahibi olarak Vizyon Mühendislik bünyesinde çalışan Uraz, 2010 yılında Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bünyesine katıldı. Uraz, 2012 - 2019 yılları arasında Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü olarak çalışmıştır. Uraz, 2019 yılı itibarıyla Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

TUNCAY GEZER
Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
TUNCAY GEZER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tuncay Gezer, profesyonel çalışma hayatına 2004 yılında Kaya Torna Spiral A.Ş.’de Üretim Müdür Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra 2006-2007 yılları arası Proje ve Tesisat Mühendisi, 2007-2009 yılları arasında Afyon Doğalgaz Dağıtım altyapı inşaatında Şantiye Şefi olarak görev yaptı. 2009 yılında Aksa Doğalgaz ailesine katılarak; 2009-2012 yılları arasında Aksa Afyon Doğalgaz’da Dinar Şubesi Yapım-İşletme Şefi, 2012-2017 yılları arasında Afyon Yapım-İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2018 yılında İşletme Müdürü olarak atanan Tuncay Gezer, 2019 yılı itibarıyla Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Şirket Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

YUSUF DEMİRTAŞ
Aksa Siirt Batman Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
YUSUF DEMİRTAŞ

Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Yusuf Demirtaş, 1999 yılında Kocaeli’nde meydana gelen deprem sonrası Kocaeli Valiliği bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde görev aldıktan sonra 2002 - 2004 yılları arasında Diltes Mühendislik’te doğal gaz iç tesisat uygulamaları ve proje tasarımı çalışmaları ile doğal gaz sektörüne adım attı. 2004 - 2005 yılları arasında ENVY ve Çevre Yatırımları A.Ş - ÜÇER iş ortaklığında TERRA-1 Projesi kapsamında doğal gaz alt yapı çalışmalarında Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılı itibarıyla Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş’de çalışmaya başlayan Yusuf Demirtaş, sırasıyla Proje onay ve İç Tesisat Kontrol Mühendisi, İç Tesisat Şefi, Yapım İşletme Şefi görevlerinden sonra, 2016 yılından itibaren ise Düzce İşletme Müdürü görevini yürütmeye başlamıştı. 2020 yılı itibarıyla Aksa Siirt-Batman Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.