Güvence Bedeli

2018 yılı için belirlenen Damga Vergisi hariç Güvence Bedelleri:

406 TL
427 TL
364 TL
21 TL
63 TL
364 TL
427 TL
42 TL