Güvence Bedeli

2019 yılı için belirlenen Damga Vergisi hariç Güvence Bedelleri:

510 TL
537 TL
455 TL
27 TL
82 TL
455 TL
537 TL
55 TL