İlgili Linkler

BOTAŞ (T.C. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
ÇOB (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı)
DİE (T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü)
DOĞALGAZ DERGİSİ (Doğal Gaz Teknolojileri Cihaz ve Sistemleri Dergisi)
DOSİDER (Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği)
DPT (T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)
DSİ (Devlet Su İşleri Gn. Md.)
DTM (T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı)
EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Gn. Md.)
ENERJİ DERGİSİ (Enerji ve Kojenerasyon Dünyası Dergisi)
EPDK (T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)
ETKB (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
EYH (Enerji Yatırım Holding A.Ş.)
GAZBİR (Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği)
GazMer Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.
HUKUKİ.NET (Hukuk Sitesi)
İDEALHUKUK(Hukuk Sitesi)
İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği)
MGM (Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.)
MTA (Maden Tetkik Arama Gn. Md.)
PETROL DERGİSİ (Petrol Dünyası Dergisi)
PİGM (Petrol İşleri Gn. Md.)
STB (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)
T.C. Kimlik No (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
TCMB (T.C. Merkez Bankası)
TCRG (T.C. Resmi Gazete)
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)
TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)
TESİSAT DERGİSİ (Enerji Teknolojileri ve Tesisat Dergisi)
TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.)
TSE (Türk Standardları Enstitüsü)
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)
UEF (Ulusal Enerji Forumu)
UGETAM (İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş)
YANGIN DERGİSİ (Yangın Güvenlik ve Koruma Sistemleri Dergisi)