Aksa Doğalgaz Gümüşhane Bayburt

Şirketin Unvanı
Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Şirketin Kuruluş Tarihi
06.12.2006
Bağlı bulunduğu Ticaret Odası, Ticaret Sicil Numarası
BAYBURT TİCARET ODASI Sicil No: 2243
MERSİS No
42502185070037
Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası
BAYBURT- 425 021 8507
Şirketin Faaliyet Konusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, belirlenen lisans alanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
EPDK Lisans Tarihi
01.03.2007
EPDK Lisans Numarası
DAG/1114-1/143
Yatırım Bölgeleri
Bayburt, Gümüşhane, Kelkit, Şiran
Faaliyet Alanı Kapsamındaki İl Sayısı
2
Faaliyet Alanı Kapsamındaki İlçe ve Belde Sayısı
2
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Sermaye Yapısı
Adı Soyadı / Ünvanı Sermaye Yapısı (%)
AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. 96,97%
ŞABAN CEMİL KAZANCI 0,01%
TÜLAY KAZANCI 0,01%
FAİK IŞIK 3,00%
YAŞAR ARSLAN 0,01%